ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
EMAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ CLICK

COVER TRUST
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΧ-ΦΙΧ-ΑΙΧ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Αστική Ευθύνη  
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα  
Αστική Ευθύνη Κλέπτου
Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθείων, Συνεργείων  
Φροντίδα Ατυχήματος
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ* ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ* ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ* ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ* ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
Μερική Κλοπή  
Ολική Κλοπή  
Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται η Χαλαζόπτωση)  
Τρομοκρατικές Ενέργειες  
Πυρκαγιά Οχήματος  
Υλικές Ζημιές από Χαλαζόπτωση (Απαλλαγή)

Υποστηρίζετε απο αξιόπιστη, αξιολογημένη και οικονομικά εύρωστη
Ασφαλιστική Ευρωπαική Εταιρία
Accelerant Insurance Europe

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
EMAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ CLICK

COVER TRUST powered by SYN BROKERS PROPOSAL INSURANCE 318750 / 15 DOUSMANI & 15 AGGELOY METAXA 16675 GLYFADA GREECE

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
BNL Synergy FA Brussels Belgium
INSURANCE & CREDIT SERVICES
SINCE 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Syn Brokers SLTD Athens Greece
HOLDING AGENCY COMPANY
SINCE 2001

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
INSURANCE PROPOSAL
SINCE 2021
Com Hotel Services  Athens - New York
TRAVELLER SERVICES
SINCE 2011
SOFTWARE FRONT OFFICE & BACK OFFICE
PARTNERS ONLINE PAYMENT SERVICES
INSURANCE CONTRACT ISSUANCE
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
EMAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ CLICK